Jdi na obsah Jdi na menu
 


Porta Praga - duben

1. 4. 2011

Pražské procházky -  program na duben 2011

2.so. Vrtbovská zahrada – nejkrásnější barokní zahrada v Praze. Pojďte si společně prohlédnout tento skvost zahradní architektury, který je spojen s takovými jmény jako F. M. Kaňka, M. B. Braun a V. V. Reiner. Sraz v 11.00 před vstupem do objektu na rohu ul. Karmelitská a Tržiště. Vstupné 50/40 K + vstupné do objektu 58/48 Kč, průvodkyně PhDr. J.Chrastilová.

 

2. so. Ořechovka jako významná prvorepubliková výstavba a zároveň místo, kde své jednotlivé vily realizovala řada výborných architektů pro známé osobnosti kulturního života. Konečně je to i místo, kde má svoji vilu exprezident Václav Havel a kde v bývalé vládní vile bydlel i současný  prezident Václav Klaus. Pořádáno ve spolupráci s Městskou částí Praha 6. Sraz v 15.00 na stan MHD Vozovna Střešovice( tram. č. 1, 18,  BUS 108, 217). Vstupné 50/40 Kč , průvodkyně H. Čenková.

 

3.ne. Pražské ghetto III. – Maiselova a Španělská synagoga. Pokračuje cyklus procházek, který se zabývá historií židovského osídlení v Praze. Sraz v 10.00 opět před Staronovou synagogou. Vstupné 50/40 Kč + zlevněné vstupné do objektů 75/35 Kč, průvodkyně PhDr. J. Škochová.

 

3. ne. Toulání malostranskými uličkami a po malostranských náměstích. Pokračujeme v našem objevování Malé Strany, tentokráte se bude jednat o Lázeňskou ul., Maltézské a Velkopřevorské nám. a jejich okolí. Sraz v 16.30 na rohu ul. Lázeňská a Mostecká. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

 

 4.po. Pondělní podvečerní povídání na Pražském hradě a o Pražském hradě  -  doba renesanční, Pražský hrad za Rudolfa II. Několikadílný cyklus  procházek  mapuje podrobně vývoj hlavní pražské památkové lokality. Budeme hradem procházet a všímat si jednotlivých historických etap. Sraz v 17.00 u sochy  T.G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

 

6.st. Řád piaristů v Praze. Zajistili jsme vstup do kostela sv. Kříže a máme také jedinečnou možnost podívat se do historických  interiéru bývalého piaristického gymnázia. To vše spojeno s výkladem o  působení piaristů v Praze. Sraz v 16.30 u paláce Myslbek, před vchodem v ul. Na příkopě. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně Mgr. J. Náprstková.

 

9. so. PV Do Zlonic  nejen za Antonínem Dvořákem. Malé středočeské městečko Zlonice sehrálo velkou roli v dějinách naší hudby. Tady začal zdejší učitel a varhaník Antonín Liehmann rozvíjet hudební talent malého Antonína Dvořáka. Toto si připomeneme v působivém památníku tohoto skladatele, který se nachází v bývalém barokním špitálu. Dozvíme se více i o životě Eduarda Ingriše, dalšího zdejšího slavného rodáka, jehož píseň Teskně hučí Niagara se dodnes zpívá u táboráků. Nalezneme zde i impozantní chrám Nanebevzetí P. Marie, který je spojen s takovými jmény jako F. M. Kaňka. Sraz v 6.45 na Masarykově nádraží u pokladen, vlak směrem Zlonice odjíždí v 7.03. Návrat v odpoledních hodinách.Pozor – účastníci univerzity Kaleidoskop účast zdarma v rámci kurzovného, ostatní jednotné vstupné  80 Kč + všichni vstupné do památníku 30 Kč, průvodkyně  PhDr. E. Havlovcová.

 

9. so.Na největší pražské pohřebiště  Olšanské hřbitovy -  za jmény velkých mužů a žen. Volné pokračování akce z března. Sraz v 10.00 u hlavního vchodu na hřbitovy ze Želivského ul. V případě nejasností  s místem srazu kontaktujte průvodkyni tel. 723843910. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně J. Buňatová.

 

9. so. Románsko - gotický kostel sv. Václava a další  historické zajímavosti Zderazu  - o Václavu IV., mecenáši Josefu Hlávkovi, pražské asanaci a revolučním „jaru národů“. Sraz ve 14.00 před kostelem sv. Václava na Zderaze. Vstupné 50/40 Kč, průvodce Mgr. J. Kvirenc.

 

9.so. Slavné vinohradské vily  Vinohradské vily začaly vznikat od zač. XX. stol. do 30. let a jsou s nimi spojena jména známých architektů (Kotěra, Dryák, Machoň, Roškot...), ale i obyvatel. Jsou umístěny na vršku v množství zeleně, což zajišťovalo příjemné bydlení a stejně příjemná je i procházka mezi nimi. Sraz v 16.30  u Vinohradské vodárny. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně J. Bondyová.

 

10. ne. PV Starobylá Kouřim Vás zve k návštěvě. Prohlédneme si zdejší skanzen, kde bude již instalována velikonoční výstava a shlédneme také Vynášení Smrtky, navštívíme kostel sv. Štěpána a  dojdeme také na hradiště. Pozor - program je časově náročný, jídlo s sebou!!! Vezměte si i dobrou obuv, cesta z města do skanzenu cca 3 – 4 km. Doprovodná vycházka k výstavě Národního muzea Staré pověsti české. Sraz  v 7.55 na Masarykově nádraží u pokladen, vlak směr Pečky odjíždí v  8.10, přestup v Pečkách, možno se připojit až na nádraží v Kouřimi po příjezdu vlaku v 9.45, ale je třeba ověřit si konání akce u průvodkyně tel: 737428090. Vstupné jednotné 80 Kč + vstupné do objektů celkem cca 110/55 Kč, průvodkyně Mgr. J. Náprstková.  

 

10. ne. Petřín s prohlídkou kostela sv. Michala. Petřín hrál důležitou roli v předkřesťanských rituálech, ve středověku byl významným zdrojem opuky pro pražské stavby, ale třeba i pro Sázavský klášter. Množství vody, které je v Petřínském podzemí je svedeno do několika štol a voda se důmyslně využívala pro pohon původní lanové dráhy. Z plánu vytvořit zde národopisný skanzen sice sešlo, ale podařilo se realizovat alespoň přesun kostelíka sv. Michala z Podkarpatské Rusi, jehož interiér si při vycházce prohlédneme. Sraz v 10.00 před vchodem do letohrádku  Kinských  v Kinských zahradě. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně J. Bondyová.

 

10. ne.Chcete poznat strašidla Haštalsko – anežské čtvrti?  Víte, kdo to byl Vilný Ašant, Smutný Indián či Mrtvý hráč? A chcete zajít do uličky Rychlých šípů? Právě pro Vás, děti i dospělé, je určena naše vycházka. Sraz ve 14.00 před kostelem sv. Petra, Biskupská ul.- za Bílou labutí. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně V. Králová.

 

10.ne. Břevnovský klášter – nejstarší a dodnes činný mužský klášter v Čechách. Celková prohlídka zahrnuje klášter, kryptu i kostel. Pořádáno ve spolupráci s Městskou částí Praha 6. Sraz ve 14.30. před vstupní branou do areálu, spoj. tram. č. 22 stan. Břevnovský klášter. Vstupné 50/40 Kč + vstupné do objektu 50/30 Kč,  průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

 

 11. po. Svatováclavská kaple Katedrály sv. Víta. Budeme mít výjimečnou možnost dostat se přímo do interiéru kaple - s výkladem o jejím významu, umělecké výzdobě a osobě knížete Václava. Sraz v 15.00 před hlavním západním vstupem do katedrály. Pozor - akce jen pro předem přihlášené. Vstupné  jednotné 50 Kč + vstupné do kaple 50 Kč, provází PhDr. F. Kadlec.

 

13. st.  Slavné vinohradské vily a usedlosti II. Tentokrát poznáme kromě vil také několik bývalých usedlostí, které se dodnes dochovaly, po dalších zůstaly jen místní názvy. S mnohými jsou spojena jména slavných obyvatel jako byl např. TGM, Jindřich Plachta, K. V. Rais, Luděk Marold či známý renesanční zvonař Brikcius z Cimperka. Sraz v 16.30 na rohu ulic Francouzské a Jana Masaryka (stan. MHD Jana Masaryka). Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně J.Bondyová.

16.so.  PV  Přední Kopanina – Tuchoměřice. Tato další turisticko - historická vycházka je dlouhá 7 km a nevzdálíme se moc daleko od Prahy. Možná proto se budeme stále o Praze zmiňovat. Podíváme se na tzv. Zlatou rotundu v Přední Kopanině. Přes rozcestí Svatá Juliána, které je opředeno jak jinak než pověstmi, sejdeme příjemnou lesní cestou k mlýnům na Únětickém potoce a přes louky pak dojdeme k monumentální stavbě pražských jezuitů. Zámek (pro veřejnost uzavřen) jim sloužil k odpočinku a samozřejmě je k němu přistavěn i kostel, zasvěcen sv. Vítu. Sraz v 9.30 na stan.  busu č. 312 metro Dejvická (výstup směr bus letiště), odjezd v 9.40. Vstupné jednotné 80 Kč, průvodkyně H. Čenková.

16.so. Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech. Během naší vycházky budeme mít možnost podívat se na zajímavý objekt, který nám připomene románské období. Historie kostela a objektů, které tady stály před  ním,  se datuje do 11. a 12. století, kostel byl pravděpodobně opevněn nebo byl součástí opevněného dvorce- podíváme se do interiéru. Sraz v 9.15 na stan. aut. č. 162 Bílenecké náměstí v Dolních Chabrech,  aut. jede od metra Kobylisy. Vstupné 50/40 Kč, výklad podá PhDr. Z. Dragoun.

16.so. Po stopách  architekta O. Polívky v Praze.. Dne 30.4.1931 zemřel významný český architekt Osvald Polívka, jehož jméno je v Praze spojeno především se secesní architekturou. Sraz ve 14.00 na u Národního divadla, před Laternou Magikou  na Národní třídě. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

17.ne. Pojďte  navštívit  Trójský zámek – kouzelnou raně barokní stavbu s expozicí Věčné léto v římské vile. Sraz v 10.00 před  hlavním vstupem do objektu od stan. aut..- spoj. aut. č. 112 ze stan metro Holešovice do stan. Zoologická zahrada. Vstupné 50/40 Kč + poloviční vstupné do objektu 60 Kč, průvodkyně PhDr. J. Škochová.

17. ne. Staroměstská radnice- celková prohlídka včetně románsko- gotického podzemí, reprezentačních sálů, kaple a nakonec úchvatný výhled z věže na stmívající se Prahu a rušný velikonoční trh na náměstí.. Sraz ve 14.00 před vstupem do radnice. Vstupné 50/40 + jednotné výrazně snížené vstupné do radnice, průvodkyně V. Králová

17.ne. Za Mozartem a Duškovými na Bertramku. Usedlost Bertramka připomíná návštěvy W.A. Mozarta v Praze i jeho hostitele – manžele Duškovi. Sraz v 16.00 před Bertramkou. Vstupné 50/40 Kč + vstupné do Bertramky 50 Kč,  průvodkyně PhDr. E. Havlovcová

18.po. Velikonoční koncert s vycházkou v historických prostorech Mozartea v Jungmannově ul. čp.30. Akce začíná vycházkou. Co možná ještě nevíte o Václavském náměstí? Projdeme celé náměstí a budeme si povídat o věcech málo známých, o osobnostech, které tady žily, o tom, jak náměstí vypadalo v minulých stoletích, jaké tady byly zajímavé hotely atd. Sraz na vycházku v 16.00 před domem ČKD na dolním konci Václavského náměstí. Následuje od 18.30 koncert v Mozarteu, účinkuje Bohemian Symphony Orchestra Prague, na pořadu  jsou díla nejen Smetany a Dvořáka, ale i Vivaldiho, Mozarta a dalších. Vstupné 200 Kč - jednotné 50 Kč na vycházku + 150 Kč na koncert,  je třeba se předem přihlásit tel. nebo mailem, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová

19.út. Malé a Mariánské náměstí -  s prohlídkou Primátorské rezidence. Projdeme obě náměstí, připomeneme si významné budovy i osobnosti, které jsou  spojeny se zdejšími místy a navštívíme Primátorskou rezidenci, která je výjimečnou ukázkou stylu art deco. Pouze pro předem přihlášené, počet míst je vyčerpán. Sraz v 16.00 u kašny na Malém náměstí. Vstupné jednotné 50 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová

21.čt. Koncert s vycházkou v historických prostorech Juditiny  -  Menší malostranské mostecké věže. Akce začíná vycházkou Od věže k věži aneb co vyprávějí v podvečerním čase sochy na Karlově mostě? Projdeme se od Staroměstské mostecké věže k Malostranským věžím, budeme si povídat především o osudech svatých, jejichž sochy jsou zde a na závěr vycházky si prohlédneme proslulý románský reliéf z bývalého Juditina mostu. Sraz na vycházku v 17.00 u sochy Karla IV. na Křížovnickém náměstí u Karlova mostu.  Následuje od 19.30 koncert vážné hudby z cyklu Fórum mladých uvádí v Juditině věži (K. Fialová viola, P. Nouzovský violoncello, L. Vytlačil recitace) z děl Mozarta a dalších. Vstupné 130 Kč ( jednotné 50 Kč na vycházku + 80 Kč na koncert)., je třeba se předem přihlásit tel. nebo mailem, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

24. ne. Sváteční podvečerní procházka Valdštejnskou zahradou s krátkým nahlédnutím do interiéru Valdštejnského paláce. Historie tohoto raně barokního paláce a zahrady je spojena s životem Albrechta z Valdštejna, jedné z pozoruhodných postav českých dějin. Sraz v 16.00 před  vstupem do Valdštejnského paláce na Valdštejnském náměstí. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

27. st. Emauzský klášter – celková prohlídka. Objekt byl založen Karlem IV. a ve zdejší křížové chodbě se zachovala unikátní gotická výmalba. Prohlédneme si i barokní refektář, Císařskou kapli a zdejší kostel P. Marie. Sraz v 15.30 za ohradní branou vstupu do areálu, Vyšehradská ul. Vstupné 50/40 Kč + vstupné do kláštera 50/30 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

 

30. so. Po smíchovské stráni kolem bývalých usedlostí. Obejdeme místa, kde stály nebo stojí usedlosti Horní Palata, Pernikářka, Fialka, Nesypka a ještě něco navíc. Sraz  v 10.00 na stan. Stadion Strahov -  aut. č. 176 ( jede od metra Karlova nám.) nebo 217 (od metro Dejvická). Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně H. Čenková.

 

30. so. Za pivní historií Prahy až do středověku. Druhá část  vycházek za pivovary a staročeskými pivnicemi nás zavede tentokráte na Staré Město. Povíme si o restauraci a pivovaru U Medvídků, pivovar se zde datuje od 15. století, půjdeme k Vejvodům, dále si všimneme bývalého pivovaru a vinopalny U Halánků, dnes Náprstkova muzea a naše putování zakončíme U Tygra, kam chodívaly na pivo takové osobnosti jako J. Hašek, V.V. Štech, R. Deyl st., Z. Štěpánek. B. Hrabal a také V. Havel. Sraz  ve 14.00 před domem U Medvídků Na Perštýně. Vstupné 50/40 + případné domluvené slevy do objektů, průvodkyně V. Králová.