Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výcházky s Portou Praga - únor

1. 2. 2010

Porta Praga - cestovní a vzdělávací agentura

 

PhDr. Eva Havlovcová

 

tel.: 721 769 586        281  911  056

 

e-mail: evahavlovcova@seznam.cz     procházka je vhodná i pro vozíčkáře.          

 

                                                       

 

Pošlete nám svůj mail, budeme Vám posílat program přímo na adresu domů. Na výše uvedených číslech a mailu je možné objednávat průvodce po Praze pro školy, pražské i mimopražské zájemce i mimo uvedený program, v libovolném čase.

 

Na  webových stránkách  www. portapraga. cz  naleznete program procházek, výletů i další akce agentury.

 

Pražské procházky  -  program na únor 2010

 

 

 

3.st. Pamětní desky a pomníky v pražských ulicích  - z Palachova nám. Starým Městem. Zastavení u významných osobností a událostí, které by jinak unikly naší pozornosti. Sraz v 16.00 v podloubí Filozofické fakulty na Palachově nám. Vstupné 50/40 Kč ,  průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

 

6.so. Týn, jinak Ungelt – bývalý kupecký dvůr na Starém  Městě. Projdeme se touto částí Starého Města a připomeneme si, jak Týn fungoval, komu sloužil, kdo byli majitelé jeho domů, jak se rozvíjel a mnoho dalších zajímavostí. Možná netušíte, že zde byla i proslulá vlastenecká kavárna U Komárků.. Sraz v 10.00 před domem U kamenného zvonu na Staroměstském náměstí. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

 

 

 

6.so. Za zimní kouzelnou Malou Stranou. Naše putování méně známými místy Malé Strany nás tentokráte zavede do blízkosti Kampy. Sraz ve 14.00 u kašny před stan. metra Malostranská. Vstupné 50/40 Kč, průvodce PhDr. H. Krátký.

 

 

 

7. ne. Každodennost života v ghettu – židovské zvyky a tradice, oslava svátků a další. Staronová a Klausová synagoga. Opět se v několikadílném cyklu vydáme do bývalého židovského ghetta, abychom se seznámili s životem zdejšího obyvatelstva. Cyklus bude pokračovat v březnu 2010. Sraz v 10.00 před Staronovou synagogou.( Červená ul.). Vstupné 50/40 Kč + snížené vstupné do objektů Staronové syn.  35 Kč a Klausové syn. 50 Kč. průvodkyně PhDr. J. Škochová.

 

 

 

7. ne. Břevnovský klášter – nejstarší a dodnes činný mužský klášter v Čechách. Celková prohlídka zahrnuje klášter, kryptu i kostel. Pořádáno ve spolupráci s Městskou částí Praha 6. Sraz v 15.00 před vstupní branou do areálu, spoj tram. č. 22 stan. Břevnovský klášter. Vstupné 50/40 Kč + vstupné do objektu 50/30 Kč,  průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

 

 

 

9.út. Po stopách Jana Nepomuckého. Značnou část  svého života prožil pozdější světec a zemský patron v Praze – při procházce od Pražského hradu na Staré Město si připomeneme místa a budovy s ním spojené, projdeme kolem několika jeho soch a budeme moci porovnat, nakolik se podobají ikonografické předloze z Karlova mostu. Sraz v 15.30 u hlavního vchodu do Katedrály sv. Víta. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně  J. Bondyová.

 

 

 

13. so. Slavné vinohradské vily a jejich neméně slavní obyvatelé  II. Tentokráte poznáme kromě vil také několik bývalých usedlostí, které se dodnes dochovaly, po dalších zůstaly jen místní názvy. S mnohými jsou spojena jména slavných obyvatel jako byl např. T. G. Masaryk, Jindřich Plachta, K. V. Rais, Luděk Marod či známý renesanční zvonař Brikcius z Cimperka. Sraz ve 14.00 na rohu ul. Francouzské a Jana Masaryka ( zastávka MHD Jana Masaryka.) Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně  J. Bondyová.

 

 

 

14. ne. .Josef  Hlávka – obdivuhodná osobnost architekta a mecenáše. Spojeno s návštěvou kostela sv. Václava v Ressolově ul.Sraz v 11.00 před kostelem.v Resslově ul. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

 

 

 

16.út .Po stopách Lucemburků  v Praze aneb vláda Jana Lucemburského 1310 – 1346. Naše putování Prahou začneme u kláštera sv. Jakuba na Starém Městě, kde v únoru r. 1311 došlo ke slavné korunovační hostině  mladičkého Jana Lucemburského. Tato osobnost  a její blízké okolí nás ostatně bude zajímat i v dalších měsících, protože se jedná o kulaté výročí nástupu na trůn. Sraz v 16.00 u kostela sv. Jakuba ve Štupartské ul. na Starém Městě ( za Ungeltem).Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová

 

 

 

18. čt. Mezi nám. Míru a Jiřího z Poděbrad. Před 100 lety probíhal stavební boom v místech bývalých vinic a zahrad. Budeme moci porovnat budovy z počátků výstavby dnešních Vinohrad v historizujícím stylu, ale i pozdější stavby s prvky kubismu či funkcionalismu, korunované výjimečnou architekturou kostela Nejsvětějšího srdce Páně. Sraz v 16.00 před kostelem sv. Ludmily na nám. Míru. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně J. Bondyová.

 

 

 

20. so. Když se Smíchov stal městem. Vycházka  v souvislosti s výročím povýšení Smíchova na město nás zavede mimo jiné i do zdejšího kostela sv. Václava. Pořádáno ve spolupráci s Klubem Za starou Prahu. Sraz v 10.00 před kostelem na nám. 14. října

 

(jedna stanice tram od Anděla směrem k  Arbesovu náměstí). Vstupné 50/40 Kč + členové KZSP vstupné 20 Kč, průvodkyně  PhDr. J. Chrastilová

 

 

 

23. út. Americký klub dam – krůček k ženské vzdělanosti. O historii tohoto spolku, který měl mezi svými členkami takové osobnosti jako byla K. Světlá, E. Krásnohorská, Z. Braunerová a u jehož zrodu stál Vojtěch Náprstek, nám bude povídat v prostorách Náprstkova muzea, kde se spolek scházel, pí dr. Milena Secká, současná předsedkyně této zajímavé instituce. Sraz v 16.00 před Náprstkovým muzeem na Betlémském náměstí. Vstupné 50/40 Kč,+ vstupné do objektu 50 Kč,  PhDr. M. Secká

 

 

 

27.sob. Strašidla na Novém Městě. Vycházka pro děti a jejich rodiče a pro všechny ty, kteří mají rádi tajemné příběhy se strašidelnými bytostmi. Sraz v  10.00 u Novoměstské radnice na Karlově nám.  Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně  V. Králová.

 

    

 

27.sob.Na návštěvě  v muzeu Franze Kafky. Společně se podíváme do velice zajímavého a neobvykle koncipovaného muzea. Výstava, která vznikla v Barceloně, byla  uvedena v New Yorku a  od r. 2005 našla domov právě tady, v Hergetově cihelně. Je  neobvyklým pohledem do dětství, dospívání i umělecké dráhy slavného pražského rodáka  Franze Kafky. Sraz ve 14.00 na nádvoříčku Hergetovy cihelny, Cihelná, Malá Strana. Vstupné 50/40 Kč + jednotné snížené vstupné do muzea 30 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová.

 

 

 

28.ne. Funkcionalismus na Babě a v blízkém okolí. Projdeme se elegantní prvorepublikovou čtvrtí, která si až na několik výjimek zachovala autentický architektonický charakter, připomeneme si i několik původních majitelů. Pořádáno ve spolupráci s Městskou částí Praha 6. Sraz  v  11.00 na stan aut. č. 131 U Matěje ( aut. jede z Hradčanské).  Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně J. Bondyová..

 

 

 

 

 

28.ne. Náměstí v běhu století – Ovocný trh., Uhelný trh., Malé náměstí, Mariánské náměstí.  Povídání o stavebních památkách těchto míst, umělecké výzdobě, historii, ale také i lidech, kteří především vytvářeli neobvyklý kolorit tohoto prostoru. Sraz v 15.00 před  budovou Stavovského divadla –  zadní strana. -  od Ovocného trhu. Vstupné 50/40 Kč,  průvodkyně  I. Jouzová

 

 

 

Vstupné od objektů si hradí účastníci sami. Minimální počet osob ve skupině pro realizaci vycházky je 10 osob, maximální počet osob ve skupině určí průvodce. Snížené vstupné se týká důchodců, dětí od 6 - 15 let, středoškolské a vysokoškolské mládeže při předložení průkazu. Děti do 6 let vstup zdarma. Protože program se připravuje se značným časovým předstihem, omlouváme se za možné organizační změny. Program na další měsíc zašleme na požádání, je k dispozici v měsíčníku „Co, kdy v Praze“, na informačním centru Újezd 24 (agentura Jitro) a v knihkupectví Klubu Za starou Prahu, které sídlí v objektu před Juditinou věží  - tj. jedna z Malostranských mosteckých věží Karlova mostu.